Huisregels bij OrthoCiti

Wij heten u van harte welkom in onze praktijk OrthoCiti.

Een gezonde mond is ook een onderdeel van uw algemene gezondheid. Als OrthoCiti willen wij u ondersteunen om de mondgezondheid zo optimaal mogelijk te houden. Dat doen we samen met het gehele team en met u. Als praktijk hebben we wel een aantal regels opgesteld zodat wij in staat zijn om samen met u de meest optimale mondzorg te bereiken.

Als cliënt van OrthoCiti hebben beschikken wij over uw medische gegevens. Daarnaast verzamelen wij alle gegevens om de huidige conditie van uw mondzorg te bepalen en samen met u de eventuele wensen te bespreken. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om foto’s te maken, gegevens bij collega’s op te laten vragen en een medische gezondheidsvragenlijst in te vullen. Wij doen er alles aan om uw verwachting waar te maken.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Wij hebben geen inloopspreekuur.

Bij pijnklachten kunt u tijdens de openingstijd contact opnemen. Wilt u nog dezelfde dag gezien worden, belt u dan voor 09.30 uur. Indien u een afspraak heeft voor pijnklachten is het niet mogelijk om daarnaast andere (uitgestelde) behandelingen of een controle uit te voeren.

Wij willen voor iedereen de beste zorg. Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt door bijvoorbeeld een spoedgeval dat behandeld moet worden. Het kan zijn dat u dan even moet wachten tot u aan de beurt bent. Wij doen ons uiterste best om de uitlooptijd te beperken. Het is op geen enkele manier mogelijk om de uitlooptijd bij de tandarts of andere behandelaars van OrthoCiti te verhalen. Om eventuele uitlooptijd te voorkomen verzoeken wij u om 5-10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Indien er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn zoals verhuizing, nieuw mailadres, nieuwe verzekering of wijzigingen in uw medische gegevens, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan ons. Dat kan per mail, telefonisch of persoonlijk aan de Balie. Het is voor uw gezondheid en veiligheid van belang om wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Om uw mondzorg optimaal te houden raden wij aan om de tandarts elke 6 maanden te bezoeken docht  tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole. Wij zijn niet aansprakelijk voor achterstallig onderhoud aan uw gebit.

Wij sturen wekelijks afspraakherinneringen per email naar onze cliënten voor de afspraken die de week erop plaatsvinden. Deze service verstrekken wij gratis en u kunt geen rechten hieraan ontlenen. Het kan voorkomen dat u geen afspraakherinnering ontvangt van ons vanwege een technische storing of het ontbreken van het juiste mailadres. In dat geval is het niet zo dat uw afspraak niet doorgaat!

Wij maken graag tijd voor u vrij. Mocht u de afspraak niet nakomen of 24 uur van te voren annuleren, dan brengen wij kosten in rekening voor het niet nakomen van uw afspraak.

U kunt uw afspraak annuleren of wijzigen. Wij verzoeken u dit zo ruim mogelijk voor uw afspraak te doen. Dit kan telefonisch, per mail of via de website.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten zelf uit te schrijven in geval van :

  • Meerdere keren niet nakomen van de afspraak
  • Niet betalen van behandelingen/controles
  • Agressief gedrag en/of geweld
  • Slechte persoonlijke hygiëne

Wij maken gebruik van de diensten van Infomedics voor het versturen van de rekeningen. Infomedics is een factureringsbedrijf. Mocht u vragen hebben over uw factuur dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Infomedics. Wilt u geen facturen ontvangen Infomedics, dan dient u dit voor de behandeling aan te geven en de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen.

Voor een uitgebreide behandeling ontvangt u van ons vooraf een begroting. Op verzoek is het altijd mogelijk een begroting op te vragen.

Wij werken graag in een schone mond. Poets uw tanden voor de afspraak bij de tandarts thuis. Mocht dit niet lukken dan is er bij ons gelegenheid om uw tanden te poetsen.

Alle vormen van agressief gedrag, verbaal of fysiek worden niet getolereerd. U wordt onmiddellijk uitgeschreven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om goed over uw eigendommen te waken en ze niet onbeheerd achter te laten.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder overleg tussen u en de tandarts. Alle informatie blijft binnen de praktijk. Medische gegevens die noodzakelijk zijn voor uw gezondheid in het algemeen worden wel gedeeld met een specialist of de huisarts als er medisch onderzoek nodig is.

Graag doen we onderzoek naar de klanttevredenheid binnen de praktijk. Door het uitvragen van uw wensen en behoeften zijn we in staat de praktijd elk moment te verbeteren. U mag altijd uw wensen of behoeften kenbaar maken aan de balie.

Heeft u een klacht? Maak deze bespreekbaar. U kunt op de website uw klacht uiten, uiteraard is het ook mogelijk hierover een mail te sturen of de balie assistente aan te spreken. Wij werken samen met het KNMT mocht het niet mogelijk zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen.