Nieuw leidraad Mondzorg Corona

Wij zijn geïnformeerd door de brancheverenigingen in samenwerking met het RIVM, dat er een nieuw advies is uitgebracht over de mondzorg in deze tijd.
De kern van het advies betreft de wijze waarop reguliere mondzorg van asymptomatische patiënten kan worden hervat vanaf 20 april, met uitzondering van kwetsbare groepen*

Vanaf 20 april ook weer reguliere zorg
Wij kunnen u op een veilige manier behandelen en zullen de reguliere (controle) afspraken per 20 april a.s. door laten gaan. Zoals aangegeven in de richtlijnen van de brancheverenigingen houden wij ons aan het triage schema dat is aangesteld.

*Kwetsbare groepen
Mensen van 70 jaar of ouder, diabetici en mensen met een chronische aandoening aan hart, nieren, imuumsysteem of longen vallen binnen een kwetsbare groep. In dat geval zal de behandelaar inschatten of we u kunnen behandelen of kunnen zien voor controle. U wordt hierover geinformeerd.
Dit geldt niet voor een bezoek aan Citilab! Alle afspraken kunnen daar gewoon doorgaan.

Maatregelen voor een bezoek aan de praktijk
Hoewel wij in ons tandheelkundig centrum altijd veilig werken hebben we toch extra maatregelen getroffen om besmetting van het Covid-19 Virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben wij eerder aan u kenbaar gemaakt en blijven van kracht.
Heeft u vragen over deze maatregelen, dan verzoeken wij u om per mail contact op te nemen met Citident: info@citident.nl

HEEFT U EEN AFSPRAAK STAAN, DAN GAAT DEZE GEWOON DOOR WIJ NEMEN CONTACT MET U OP TELEFONISCH OF PER EMAIL (afspraakherinnering)

WIJ BEHANDELEN GEEN PATIËNTEN DIE BESMET ZIJN MET HET COVID-19 VIRUS (of daarmee in aanraking zjin geweest binnen de termijn van 2 weken)

Uiteraard worden patiënten die besmet zijn met het Covid-19 virus en spoedklachten hebben wel geholpen. Hiervoor zijn in Nederland 3 zogenaamde
Crisis Centra Acute Mondzorg ingericht. Desgewenst kunnen wij u helpen met de doorverwijzing. U kunt zelfstandig geen afspraak maken hiervoor.
Neem contact met ons als u hier vragen over heeft.