Behandelingen

Lees meer informatie over onze behandelingen. 

De tandarts heeft gezegd dat jij of je kind mogelijk een beugel nodig heeft. De tandarts zal je doorverwijzen naar onze Orthodontist.

Om een analyse, behandelplan en begroting te kunnen maken, heeft de behandelaar gebitsmodellen en foto’s nodig. Er wordt een uitgebreide intake gedaan en een afspraak gemaakt voor de foto. Dit is een zogenoemde OPG een laterale schedelröntgen foto. Deze wordt dan beoordeeld door de orthodontist.

Tijdens dit consult worden het behandelplan en de begroting besproken.

Het behandelplan
Hierin staat welk type beugel er wordt geplaatst en hoe lang de beugel gedragen moet worden. Dit is altijd een indicatie. Want de duur hangt af van of de beugel genoeg gedragen wordt.
En bij kinderen speelt de wisselfase en groei ook nog een rol.

De begroting
Hierop staan de behandelcodes die horen bij de voorgestelde behandeling. Het kan zijn dat er meerdere beugels nodig zijn om tot een goed eindresultaat te komen. Iedere beugel die geplaatst wordt en de afspraken die daar bij komen kijken, staan op de begroting. En als er sprake is van techniekkosten dan staan die er ook op. Zijn er techniekkosten gemaakt, maar ontbreekt het bedrag? Dan kan de orthodontist de kosten voor je navragen bij zijn tandtechnisch laboratorium.

De behandeling wordt uitgevoerd zoals dat besproken is tijdens het vervolgconsult. Als de behandeling niet gaat zoals gepland en het duurt langer en de kosten zijn hoger, dan wordt je daar op tijd over geïnformeerd door de behandelaar. Het kan voorkomen dat er opnieuw foto’s gemaakt moeten worden. Soms wil de orthodontist tussentijds weten hoe de stand van zaken in je
mond is.

Als de behandeling klaar is, wordt de beugel verwijderd. Vaak wordt daarna retentieapparatuur (een spalk of nachtbeugel) aangemeten.

De behandelaar zal je na de beugelbehandeling nog een aantal keren willen zien om te controleren of het resultaat behouden blijft. En om te kijken of de retentieapparatuur nog goed zit.